lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

เปิดสอบ กรมทางหลวงชนบท จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1.ตำแหน่งนายช่างโยธา 17 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพา…
เปิดสอบ กรมทางหลวง จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 39 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)อัตราเงินเดือน 17,500 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา…
เปิดสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 29 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 29 เมษายน 2561ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. นักวิชาการเงินและบั…
เปิดสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 80 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงานตำ…
เปิดสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 107 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 เมษายน 2561ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดินตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังห…
เปิดสอบ กรมบัญชีกลาง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง)ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปริญญาโท)อัตราเงินเดือน 21,000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 1 อ…
เปิดสอบ กรมป่าไม้ จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอัตราเงินเดือน 11280 บาทจำนวนตำแหน…
เปิดสอบ กรมป่าไม้ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 17 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 17 เมษายน 2561ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาทจำนวนตำแหน…
เปิดสอบ กรมสรรพากร จำนวน 187 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 18 เมษายน 2561ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติ…
เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1.ตำแหน่ง นิติกรอัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตราคุณสมบัติเฉพาะส…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 160 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม36,914 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด28,151 ครั้ง
เปิดร้าน1 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท10 เม.ย. 2561

CONTACT US

0903576007
facebooktwitter
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ หนังสือสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0903576007
อีเมล : sobtidthai@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก