lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

เตรียมเปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2561 รับสมัครวันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
เปิดสอบ กองการสัสดี นายทหารประทวน สายงานสัสดี คุณวุฒิรับสมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า อายุ 18-30 ปี จำนวน 100 อัตรารับสมัครวันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2560ระเบียบการ การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2561สนใจ แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ.สายงานสัสดี ติดต่อที่ โทร : 090-3576007Line…
เปิดสอบ กรมทางหลวง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)อัตราเงินเดือน 17,500 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 8 อั…
เปิดสอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2560ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำ…
เปิดสอบ กรมการศาสนา ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา (ป.ตรี ทุกสาขา) ตั้งแต่วันที่18 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมการศาสนา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง วันที่18 - 22 กันยายน 2560ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ป.ตรีทุกสาขาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1.ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000บาทสังกัด กลุ่มศาสนสงเค…
เปิดสอบ กรมป่าไม้ จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 32 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตราคุณสมบัติเฉพาะ…
เปิดสอบ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวน 715 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 715 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ ครั้งที…
เปิดสอบ กรมทางหลวง จำนวน 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน 11,500 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง …
เปิดสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำ…
เปิดสอบ กรมชลประทาน จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบ กรมชลประทาน จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2560กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม - ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สนใจ แนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ติดต่อที่ โทร : 090-3576007Line : 0903576007email: sobtidth…
เปิดสอบ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
เปิดสอบ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2560สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม - ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบสนใจ แนวข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ ทุกต…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 91 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม13,785 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด10,018 ครั้ง
เปิดร้าน1 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท26 ก.ย. 2560

CONTACT US

0903576007
facebooktwitter
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ หนังสือสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0903576007
อีเมล : sobtidthai@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top