lnwshop logo

ข่าวเปิดสอบงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

เปิดสอบ กรมป่าไม้ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าอัตราเงินเดือน 10430 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง …
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 สังกัด สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 วันที่ผ่านมา
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 สังกัด สพฐ. รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561 กำหนดการรับสมัครสอบ หมายเหตุ : ครูผู้ช่วยจังหวัดไหนที่มีการเปิดรับสมัครสอบ จะขึ้นตัวหนังสือสีแดง 01 กศจ.กรุงเทพมหานคร ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร 02 กศจ.กระบี่ ครูผู้ช่วยกระบี่ 03 กศจ.กาญจนบุรี ครูผู้ช่วยกาญจนบุรี 04 กศจ.กาฬสินธุ์ ครูผู้ช…
เปิดสอบ องค์การเภสัชกรรม จำนวน 110 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 วันที่ผ่านมา
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 110 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและเป็นลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมตำแแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ- ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา อัตราค่…
เปิดสอบ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:5 วันที่ผ่านมา
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราเงินเด…
เปิดสอบ กรมสรรพากร จำนวน 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม - 9 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:6 วันที่ผ่านมา
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 68 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม - 9 สิงหาคม 2561ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากรจำนวน 9 อัตราอัตราเงินเดือน 18,000 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแห…
เปิดสอบ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 120 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบร…
เปิดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบ…
เปิดสอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได…
เปิดสอบ กรมวิชาการเกษตร จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา)อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 …
เปิดสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จำนวน 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2561ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง น…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 195 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม45,114 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด34,624 ครั้ง
เปิดร้าน1 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท17 ก.ค. 2561

CONTACT US

0903576007
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ ราชการ
ขายแนวข้อสอบ หนังสือสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0903576007
อีเมล : sobtidthai@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก